tekniker

Information för tekniker

Varför eduID?

SUNET-tjänsten eduID är en samling tjänster för att hjälpa SWAMID-anslutna organisationer att förenkla och förbättra identitetshantering och autentisering. eduID byggdes på uppmaning av de svenska lärosätenas IT-chefer, för att kunna ersätta ansökandes konton på antagning.se, skapa möjligheter att aktivera konton för antagna och i förlängningen skapa EN instans för identitetshanteringen för studenter. Det finns också flera användningsfall för personal vid högskolan, exempelvis för lösenordsåterställning, skapande av anställds lokala konto, tvåfaktorautentisiering med lagring av den andra faktorn hos eduID. I framtiden kommer det antagligen att växa fram fler användningsfall, där man länkar ihop eduIDs starka tillitsnivå kring vem användaren är med det lokala lärosätets person- rollbaserade attributuppsättningar.

Nya användningsfall och tjänster kring eduID kommer att utvecklas i samarbete med lärosätena, som uppmanas att komma med förslag och även delta som piloter i olika scenarier.

Du kan läsa all teknisk information om eduID på SWAMIDs wiki : https://wiki.swamid.se/display/SWAMID/eduID.se