personal

Information för personal

Varför eduID?

eduID är det som kallas för en federerad identitet. Inom informationsteknik är en federerad identitet en användaridentitet som kan användas inom flera olika organisationer, eftersom organisationerna har enats om hur man ska hantera identiteter över organisationsgränserna. Grundidén är att en given användare som autentiserat sig hos en organisation med automatik kan bli autentiserad hos en annan organisation som ingår i federationen.

För federerade identiteter är en av grundstenarna ett tillitsförhållande mellan de organisationer som ingår i federationen. Tilliten ligger i att en organisation litar på att en annan organisation genomfört autentisering – identifiering + verifiering – på ett korrekt sätt och att den genomförs i en kontrollerad och tillförlitlig IT-miljö. Därför är eduID Kantaracetrifierad.

Varför finns eduID?

eduID har främst kommit till för att underlätta hanteringen av grundutbildningsstudenter i den svenska högskolevärlden. Men eduID kan även användas av forskarstuderande, lärare och övrig personal inom högskolan, exempelvis för att återställa lösenord på lärosäteskontot, för att kunna genomföra tvåfaktorsautentisiering där lokala tjänster kräver det etc.

SUNET arbetar sedan länge med identitetshantering, och för att underlätta för alla parter i högskolevärlden har SUNET tagit fram eduID. Identitetshantering är en komplex fråga, och många organisationer har behov av att arbeta med bekräftade användare. Vissa tjänster som idag tas fram kommer att kräva att man har en hög säkerhet och då kan en kompletterande inloggning på eduID behövas.

Hur använder jag eduID?

När du väl skapat ditt konto kommer du nästan aldrig behöva logga in på eduID. Ditt konto använder du bara för att skapa och komma åt andra konton, exempelvis det lokala konto som hör till din anställning på lärosätet. Flera lärosäten har dessutom möjlighet för att göra lösenordsåterställning med hjälp av eduID. Man kommer dessutom att se att vissa tjänster kommer att använda sig av eduID:s tvåfaktorlösning för att öka säkerheten i inloggningen för känsliga funktioner.

Logga in på eduid.se gör du när du:

♦ När du börjar en anställning och skall bekräfta din identitet för att få tillgång till ditt lokala lärosäteskonto
♦ Byter lärosäte.
♦ Tappar ett lösenord.